Ezen az oldalon orvosi vénnyel, más néven recepttel foglalkozunk. Azért tartjuk fontosnak megismertetni a betegeket a vény felépítésével, valamint a vénnyel kapcsolatos szabályokkal, hogy lehetőségük legyen "leellenőrizni" még az orvosi rendelőben, hogy valóban a megfelelő készítmény, a megfelelő hatáserősséggel, a megfelelő dobozszámmal, és megfelelő adagolással lett-e felírva a vényre.

A MINTA RECEPTEN SZEREPLŐ ÖSSZES FONTOS ADATOT MEGVÁLTOZTATTUK!

Megváltoztatott adatok:
- az orvos összes adata (neve, címe, telefonszáma, engedély száma, bélyegzőjének száma, aláírása),
- a recepten szereplő adatok (vonalkód, pecsét, aláírások, naplószám, a gyógyszer ára),
- a beteg adatai (neve, címe, születési dátuma, TAJ száma),
- a gyógyszer adatai (nem létező gyógyszernév szerepel a recepten)

A vény ellenőrzése azért fontos, mert a mindennapi munka során gyakran halljuk a következő megjegyzéseket:
- "Jajj, a doktor úr csak egy dobozzal írt fel nekem ebből a gyógyszerből?"
- "A doktor úr elfelejtette felírni az XY gyógyszeremet? Most mehetek vissza a rendelőbe..."
- "Miért csak 1 dobozzal kapok ebből a gyógyszerből? A doktor úr is megmondta, hogy 2 dobozzal fogok belőle kapni!"
- "Miért csak 4 ampulla inzulint kapok, amikor a doktor úr egy egész dobozzal (5 ampullát) írt fel nekem?"
- "Miért kell nekem ilyen sokat fizetnem ezért a gyógyszerért? Nekem erről szakorvosi javaslatom van!"
- "Miért kell visszamennem kijavíttatni a receptet? Egyáltalán mi az a BNO kód?"
A fenti példákat még hosszasan lehetne sorolni, de most elégedjünk meg ennyivel.Mielőtt kitérnénk a részletekre, a következőket érdemes ellenőrizni egy recepten:

- Az orvos nem felejtette-e ráírni a BNO kódot.
- Érvényes-e még a recept? (90 napig érvényes)
- Milyen jogímen lett a gyógyszer felírva
- A gyógyszer neve, hatáserőssége, kiszerelése jól lett-e felírva
- Hány dobozzal írt fel az orvos
- Hogy kell szedni a gyógyszert?A recept felépítése:
2006.07.01-től csak az új, 18 karakteres kóddal ellátott, EU konform vények használhatóak. A régebbi típusú vények utolsó beváltási dátuma 2006.07.31 volt.

A fejléc orvosi része:


A fejléc ezen részén az orvos adatai (neve, címe, telefonszáma, ÁNTSZ engedélyszáma, ágazati azonosító kód), valamint a vonalkód szerepel. A vonalkód 18 számjegyű, és mindig 21-el kezdődik. Minden orvos "személyreszabott" vényeket kap: ez azt jelenti, hogy a vonalkódban szerepel a saját pecsétszáma (jelen esetben a 33444). Vannak úgynevezett "biankó" vények is, amelyek nincsenek orvoshoz rendelve. A biankó vények utolsó előtti számjegye mindig "4"-es.A fejléc betegre vonatkozó része:Egy vény csak akkor érvényes, ha a beteg minden szükséges személyes adata ki van töltve (neve, lakhelye, születési dátuma).TAJ-szám, BNO, kiállítás dátuma:A TAJ szám érvényességét többféle eljárással is ellenőrzik a gyógyszertári informatikai rendszerek: a TAJ-számnak meg kell felelnie egy matematikai algoritmusnak, emellett minden recept beütésekor a VirEp (Virtuális Elektronikus Pénztár) program online módon ellenőrzi az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) szerverén lévő adatbázis alapján a TAJ-szám érvényességét, illetve az APEH-től kapott adatok alapján a befizetéseket is.

A BNO az egészségügyben használt, a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer rövidítése.
Bővebb információ a honlap  'Linkek/Hasznos linkek/BNO kód kereső/Információ a BNO kódról'  részén található.

A kiállítás dátumáról azt kell tudni, hogy korábban a receptek csak 30 napig voltak érvényesek, de a 2007. február 15. után kiállított receptek kilencven napig érvényesek!Jogcím, helyettesíthetőség:Jogcímek:
Általános, HM, Közgyógy, Üzemi Baleset, EÜ. rend, EÜ. tér. köt., Teljes ár

A legtöbb gyógyszert a háziorvos 'Általános' jogcímen rendeli (állítja ki). Az általános támogatás météke gyógyszercsoportonként változó, jelenleg általában 25% körüli.

A 'HM' jogcímet korábban a sorkatonai szolgálatukat töltő katonák részére kiállított recepteken használták, de a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlését követően ennek a jogcímnek már nincs jelentősége.

Közgyógy jogcím: a közgyógyellátás rendszere 2006.07.01 - 2007.07.01 között nagy átalakításon ment keresztül. Bevezették az új típusú közgyógyigazolványokat, amelyekkel egy adott keretösszegig lehet gyógyszert térítésmentesen kiváltani a gyógyszertárakban. Emellett régi típusú közgyógyigazolványok is érvényesek maradtak ebben az átmeneti időszakban. Az új típusú közgyógyigazolványokra több fajta készítményt lehet felírni, mint a korábban, azonban vannak olyan gyógyszerek, amelyeket a régi közgyógyigazolványra fel lehetett írni, az újra azonban már nem. Korábban a közgyógyra felírt gyógyszereket nem lehetett helyettesíteni, az új típusú igazolványok esetében azonban lehet (ha az orvos a helyettesítést nem zárja ki). Új típusú közgyógyigazolvány esetén akkora összeg kerül levonásra a beteg közgyógykeretéből, mint amekkora összeget általános jogcímen fizetett volna a gyógyszeréért.

Az 'Üzemi Baleset' jogcímen felírt gyógyszerek ingyen járnak a betegeknek. (Nagyon ritkán használt jogcím.)

Az 'EÜ. rend', azaz egészségügyi rendelet jogcímen felírt gyógyszereket korábban térítés mentesen kapták meg a betegek a patikában. Ilyen jogcímen csak meghatározott gyógyszerek írhatók fel, bizonyos betegségekben, szakorvosok által (vagy szakorvosi javaslat alapján a háziorvos által). 2007. január 16-óta, a korábban térítésmentesen járó gyógyszerek esetében (rákos betegek gyógyszerei, cukorbetegek inzulinja, skizofrén betegek gyógyszerei, stb.) bevezették a 300 Ft-os térítési díjat dobozonként (un. dobozdíjat).

Az 'EÜ. tér. köt.' jogcímen felírt gyógszerek kiemelt támogatásban részesülnek (korábban 90%-os, jelenleg általában 85%-os támogatás). Pontosan szabályozott, hogy mely gyógyszereket lehet, milyen diagnózis esetén, és milyen szakképesítéssel rendelni.

'Teljes ár' jogcímen írják fel a gyógyszert például nem biztosított (általában külföldi) állampolgárok részére. (Megjegyzés: európai uniós állampolgároknak rendelhető támogatottan gyógyszer, ha rendelkeznek un. "Európa-kártyával".)

'Közgyógy+EÜ.tér.köt.' kettős jogcím: Ilynkor az orvos mindkét jogcímet beikszeli a recepten. A közgyógykeretből akkora összeg kerül levonásra, mint amekkora összeget a beteg 'EÜ.tér.köt' jogcímen fizetett volna a gyógyszeréért.

'Közgyógy+EÜ.rend.' kettős jogcím: Ilynkor az orvos mindkét jogcímet beikszeli a recepten. A közgyógykeretből 'EÜ.rend.' jogcím esetén fizetendő 300 Ft-os 'dobozdíj' kerül levonásra.

'Nem helyettesíthető': jelölésével (X-el) az orvos megtilthatja a gyógyszerésznek a gyógyszer helyettesítését a patikában.Felírt gyógyszer, hatáserősség, kiszerelés, mennyiség, adagolás:Egy vényen csak egyfajta gyógyszert rendelhet az orvos (de több dobozt is rendelhet ugyanabból a készítményből). Az orvos feltűnteti a vényen a gyógyszer márkanevét (nem a hatóanyagot), hatáserősségét és kiszerelését. A pédánkban a gyógyszer neve TERLAB (valójában nem létező gyógyszer), hatáserőssége 100 MG (tehát 100 mg hatóanyagot tartalmaz), kiszerelése pedig 30 DB (tehát egy doboz 30 szem tablettát tartalmaz). Ha az orvos nem tűnteti fel a hatáserősséget, és/vagy a kiszerelést, akkor csak a legkisebb hatáserősségű és/vagy kiszerelésű gyógyszert adhatja ki a gyógyszerész!


'Scat. orig.' jelentése: eredeti csomagolás
'No' jelentése: szám, számosság
'unam' jelentése: egy
'(I)': római egyes

Az orvosnak a vényen fel kell tűntetnie latinul, és zárójelben római számmal a darabszámot (tehát, hogy hány dobozt, ampullát, stb. rendelt). A betegek bármikor kérhetik, hogy a felírt mennyiségnél kevesebb gyógyszert szeretnének kiváltani (de ezzel a többi doboz "elveszik", később már nem adható ki). A vény törzsének bal felső sarkában szerepel az 'Rp.' (recipe = végy, vegyél), emiatt a latin számokat birtokos esetben kell használniuk az orvosoknak a recepten.
A latin számok írásmódja »
A római számok átváltásához használható a jobb oldali számológép!

ÁTVÁLTÁS AZ
ARAB SZÁMOK ÉS
RÓMAI SZÁMOK
KÖZÖTT ODA ÉS VISSZA!
Megadhatod az Arab számot 1 és 4999 között vagy
akár a Római számot is I és MMMMCMXCIX között.

A Római számok az M, D, C, L, X, V és I betük kombinációi lehetnek.

A "D.S.:" jelölést követően adja meg az orvos a gyógyszer adagolását. A jogyszabály szerint világos, konkrét utalás kell az adagolásra, az alkalmazás módjára és gyakoriságára. A "szükség esetén", "külsőleg", "utasítás szerint" utasításokat a biztosító nem fogadja el! Az ilyen recept alakilag hibásnak minősül, ezért ilyenkor a gyógyszerész nem adhatja ki a gyógyszert! (Ha mégis kiadja, a biztosító nem fizeti ki a támogatás összegét a gyógyszertárnak.)
Az orovos egy vényen 30 napra elegendő mennyiséget gyógyszert rendelhet.
A fenti pédánál maradva: ha az orvos 2 doboz gyógyszert írt volna fel (Scat. orig. No duas (II)) 1x1-es adagolással, akkor a gyógyszerész csak 1 doboz gyógyszert adhat ki (hiába írt fel az orvos 2 doboz gyógyszert)!
Ettől csak akkor térhet el az orvos, ha a recepten külön jelöli a több hónapos gyógyszerellátás szándékát (pl.: ellátva 3 hónapra). Az orvos külön jelölés nélkül felírhat 1 dobozzal a 30 napos gyógyszerszükséglethez leközelebb álló kiszerelést is.

A 3x1 jelentése: naponta háromszor egy tablettát bevenni (reggel egy tabletta, délben egy tabletta, este egy tabletta).
Az 1-1/2-2 jelentése: reggel egy tabletta, délben fél tabletta, este 2 tabletta.

Naplószám: az orvos saját nyilvántartásában vezetett szám. Mindenképpen szükséges szerepeltetni a vényen, ha az orvos több hónapra elegendő mennyiséget ír fel egy receptre!

A gyógyszer ára: sajnos nem mindig naprakész az orvosok informatikai rendszerében a gyógyszerek ára, ezért csak tájékoztató jellegű.Az átvevő aláírása, az orvos pecsétje és aláírásaA recept csak akkor érvényes, ha az orvos lepecsételte és aláírta.
A receptete annak a személynek kell aláírnia, aki átveszi a gyógyszert (nem mindig azonos azzal, akinek a gyógyszert felírták). Az új recepteket (a régebbi receptekkel ellentétben) a bal oldalon kell aláírni. Az aláírással azt igazolják az átvevők a biztosító felé, hogy a gyógyszertárban valóban megkapták a gyógyszert.A vény lábléceErre a részre általában a gyógyszerészek írnak különféle megjegyzéseket (például, hogy milyen gyógyszerrel helyettesítették a felírt gyógyszert).